پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ب.ظ

فیلم؛ سخنان خانم دکتر راشدی در اردوی علمی آموزشی گزینه پارس - نوروز سال 1394

 فیلم برنامه آموزشی فعالیت‌های آموزشی